- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- C -

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Český červený kříž (ČČK)

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Český hydrometeorologický ústav

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Český rybářský svaz, o.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

ČHMÚ

ČHMÚ - pobočka Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

ČRS MO Česká Skalice [5036]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

ČRS Východočeský územní svaz

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 

Hygienické stanice

HZS - stanice Jaroměř

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

HZS Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

- I -

informace - telefon

INNOGY, s.r.o. - zákaznické centrum Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v HK

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Krajská veterinární správa - inspektorát Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Krajský úřad - Královéhradecký kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

KVV Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

- L -

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Letecká záchranná služba - dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

- M -

Město Česká Skalice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

město Jaroměř - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

Městský úřad Jaroměř

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

Normy

- O -

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

OBEC DOLANY - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC HEŘMANICE - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC HOŘENICE - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC CHVALKOVICE  - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC JASENNÁ - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC NOVÝ PLES - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC RASOŠKY - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC ROŽNOV - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC RYCHNOVEK - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC ŠESTAJOVICE - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC VELICHOVKY - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

Obec Velký Třebešov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC VLKOV - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

OBEC ZALOŇOV - pk 

IconPOVIS pk: generováno 12.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

obecní úřad Velký Třebešov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Oblastní spolek ČČK Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Jaroměř - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

ORP Náchod - pk 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Jaroměř

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

PČR - Územní odbor Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

použité zkratky

Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou - VD Rozkoš

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Povodňová komise Královéhradeckého kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

Ředitelství České inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

- S -

SDH Velký Třebešov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 24.11.2017 

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

SÚS - oblast Trutnov-Náchod, Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPOVIS pk: generováno 24.11.2017 

Uživatelská mapa

- V -

VČP - Regionální centrum Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže IV. kategorie
IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

Vodní díla - TBD a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

- Y -

yr.no

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 24.11.2017 

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky

ZZS Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 24.11.2017
Iconpk: generováno 24.11.2017