Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Místa omezující odtokové poměry

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Velký Třebešov

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok: Válovický p. 10185358

hmtoggle_arrow1Velký Třebešov: mostek u líhně
hmtoggle_arrow1Velký Třebešov: stavidlo u rybníka
hmtoggle_arrow1Velký Třebešov: mostek v obci

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 31.01.2019
 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 12.09.13, publikována: 31.01.19