Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Show/Hide Hidden Text

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Portál veřejné správy

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 45
Datum vytvoření výpisu: 24.11.2017
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Ředitelství České inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav
ČHMÚ - pobočka Hradec Králové
ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor

HZS Královéhradeckého kraje
HZS - stanice Jaroměř
SDH Velký Třebešov

Hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v HK
KHS - územní pracoviště Náchod

Odborné subjekty

Vodní díla - TBD a.s.

Podniky povodí

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství
Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink
Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou
Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou - VD Rozkoš
Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Hradec Králové

Policie ČR, městská policie

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
PČR - Územní odbor Náchod
PČR - Obvodní oddělení Jaroměř

Rozvodné sítě

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové
INNOGY, s.r.o. - zákaznické centrum Hradec Králové
VČP - Regionální centrum Hradec Králové

Rybářské organizace

Český rybářský svaz, o.s.
ČRS Východočeský územní svaz
ČRS MO Česká Skalice [5036]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
SÚS - oblast Trutnov-Náchod, Náchod

Správci drobných vodních toků a nádrží

Lesy České republiky, s.p., ředitelství
Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

Správci vodovodů a kanalizací

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Telekomunikace a poštovní služby

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Veřejná správa

Krajský úřad - Královéhradecký kraj
Městský úřad Jaroměř
obecní úřad Velký Třebešov

Veterinární správa

Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj
Krajská veterinární správa - inspektorát Náchod

Vojenská velitelství a úřady

KVV Hradec Králové

Zdravotnictví

Český červený kříž (ČČK)
Oblastní spolek ČČK Náchod
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
ZZS Královéhradeckého kraje
Letecká záchranná služba - dispečink

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 12.09.13, publikována: 29.11.17