Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Titulní list

logo_opzp

Povodňový plán obce Lhota pod Hořičkami

Obec s rozšířenou působností:

Náchod

Kraj:

Královéhradecký kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Labe s.p.
Dne: 14.10.2013 č.j. VHD/13/26193

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Náchod, OŽP dne: 07.11.2013 pod č.j. 13682/2013/ŽP/Sy/L

 

Schválení povodňového plánu:

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 31.01.19

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19