Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyKontakty >

Důležité organizace

Organizace v databázi povodňového plánu

Organizace vybrané pro povodňový plán (POVIS)

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Státní správa (POVIS)

Veřejná správa (POVIS)

 

Hasičský záchranný sbor (POVIS)

Policie (POVIS)

Vojenská velitelství a úřady (POVIS)

 

Český hydrometeorologický ústav (POVIS)

Podniky povodí (POVIS)

Správci drobných vodních toků a nádrží (POVIS)

Státní plavební správa (POVIS)

Rybářské organizace (POVIS)

 

Zdravotnictví (POVIS)

Česká inspekce životního prostředí (POVIS)

Hygienické stanice (POVIS)

Veterinární správa (POVIS)

Veterinární asanační podniky (POVIS)

 

Ubytování a stravování (POVIS)

Školy a školní jídelny (POVIS)

Správci nemovitostí (POVIS)

 

Rozvodné sítě (POVIS)

Telekomunikace (POVIS)

Správci vodovodů a kanalizací (POVIS)

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic (POVIS)

 

Dopravní služby (POVIS)

Technické služby (POVIS)

Odborné subjekty (POVIS)

 

Zásobování (POVIS)

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 42
Datum vytvoření výpisu: 31.01.2019
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1Český hydrometeorologický ústav
hmtoggle_arrow1ČHMÚ Hradec Králové
hmtoggle_arrow1ČHMÚ Hradec Králové - Regionální předpovědní pracoviště

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Královéhradeckého kraje
hmtoggle_arrow1HZS - územní odbor Náchod
hmtoggle_arrow1Sbor dobrovolných hasičů Světlá

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v HK
hmtoggle_arrow1KHS - územní pracoviště Náchod

Odborné subjekty

hmtoggle_arrow1Vodní díla - TBD a.s.

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik
hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik - vodohospodářský dispečink
hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou
hmtoggle_arrow1Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou - VD Rozkoš
hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Hradec Králové

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
hmtoggle_arrow1PČR - Územní odbor Náchod

Rozvodné sítě

hmtoggle_arrow1ČEZ Distribuce a. s.
hmtoggle_arrow1ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové
hmtoggle_arrow1INNOGY, s.r.o. - zákaznické centrum Hradec Králové
hmtoggle_arrow1VČP - Regionální centrum Hradec Králové

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1Český rybářský svaz, z.s.
hmtoggle_arrow1ČRS Východočeský územní svaz
hmtoggle_arrow1ČRS MO Náchod [5041]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
hmtoggle_arrow1SÚS - oblast Trutnov-Náchod, Náchod
hmtoggle_arrow1SÚS - cestmistrovství Náchod

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy České republiky, s.p., ředitelství
hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Technické služby

hmtoggle_arrow1ZD Dolany středisko Lhota pod Hořičkami

Telekomunikace a poštovní služby

hmtoggle_arrow1O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad - Královéhradecký kraj
hmtoggle_arrow1Městský úřad Náchod
hmtoggle_arrow1Městský úřad Náchod - vodoprávní úřad

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj
hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa - inspektorát Náchod

Vojenská velitelství a úřady

hmtoggle_arrow1KVV Hradec Králové

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Český červený kříž
hmtoggle_arrow1Oblastní spolek ČČK Náchod
hmtoggle_arrow1Oblastní nemocnice Náchod a.s.
hmtoggle_arrow1ZZS Královéhradeckého kraje

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19