Přílohy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Přílohy

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 

Soubor: p__prilohy.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 12.12.17, publikována: 27.03.18