Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyKontakty >

Důležité organizace

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Portál veřejné správy

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 36
Datum vytvoření výpisu: 23.03.2018
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové
Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové - Oddělení ochrany vod

Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ Hradec Králové
ČHMÚ Hradec Králové - Oddělení hydrologie
ČHMÚ Hradec Králové - Regionální předpovědní pracoviště
ČHMÚ Hradec Králové - Oddělení meteorologie a klimatologie

Hasičský záchranný sbor

HZS Královéhradeckého kraje
HZS - územní odbor Rychnov nad Kněžnou
HZS - stanice Dobruška
HZS - stanice Rychnov nad Kněžnou
HZS - krajské OPIS Královéhradeckého kraje
JSDHO Kvasiny

Hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v HK
KHS - územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou

Podniky povodí

Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik - vodohospodářský dispečink
Povodí Labe, státní podnik - závod Pardubice
Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk

Policie ČR, městská policie

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Policie ČR, Územní odbory Rychnov nad Kněžnou
PČR - Obvodní oddělení Rychnov nad Kněžnou

Rybářské organizace

ČRS Východočeský územní svaz
ČRS MO Solnice [5060]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

SÚS - cestmistrovství Dobruška
ÚS - cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou

Správci drobných vodních toků a nádrží

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

Správci vodovodů a kanalizací

AQUA SERVIS, a. s. Rychnov nad Kněžnou

Veřejná správa

Krajský úřad - Královéhradecký kraj
Krajský úřad - Královéhradecký kraj - Oddělení vodního hospodářství
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou - Odbor výstavby a životního prostředí
OÚ Kvasiny

Veterinární správa

Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj

Zdravotnictví

Oblastní spolek ČČK Rychnov nad Kněžnou
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
ZZS Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, středisko Rychnov n. K.

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 12.12.17, publikována: 27.03.18