Evakuace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Evakuace

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise obce,

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového orgánu obce nebo zasahujících členů HZS.  Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob. I evidenci osob, které se samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:

Příjem evakuovaných osob.

Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování

První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.

Informování všech orgánů o průběhu evakuace.

Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

 

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Digitální povodňový plán obce Kvasiny

 

Přehled evakuačních míst

 


Kvasiny: Základní a mateřská škola Kvasiny
Kvasiny: ZŠ a MŠ Kvasiny

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 23.03.2018
 

Soubor: c_evakuace.htm


Organizační část > Evakuace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 14.12.17, publikována: 27.03.18