Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označení příslušných úseků a objízdných tras Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. Tato opatření se provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Rychnov nad Kněžnou a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy podílí.

Vzhledem ke skutečnosti, že obec Kvasiny je situována podél toku Bělá, dojde při vybřežení toku k zaplavení přilehlých komunikací. V době průtoku vyšším než 25 m3/s (Q10) probíhá uzavírka komunikace II/321 na výjezdu z obce ve směru na Skuhrov nad Bělou. Objízdná trasa je po komunikaci III/31817. Organizaci dopravy v případě zatopení některých komunikací zajišťuje povodňová komise obce ve spolupráci s Policií ČR a Správou a údržbou silnic, která poskytne přenosné značení. Příjezd vozidel a případná evakuace bude možná z obou břehů Bělé.

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 14.12.17, publikována: 27.03.18