- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bezděkov nad Metují - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

Borová - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Bukovice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

- C -

Červená Hora - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Česká Čermná - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Česká inspekce životního prostředí

Česká Metuje - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Český červený kříž (ČČK)

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Český hydrometeorologický ústav

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Český rybářský svaz, o.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

ČHMÚ

ČHMÚ - pobočka Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

ČRS Východočeský územní svaz

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

Délkové měřítko

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

Dolní Radechová - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 

- G -

Grafické vyhledávání

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 

Horní Radechová - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Hořičky - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Hronov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Hygienické stanice

HZS - územní odbor Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

HZS Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Krajská veterinární správa - inspektorát Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Krajský úřad - Královéhradecký kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Kramolna - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

Křížový dotaz

Kvalita

KVV Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

- L -

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Letecká záchranná služba - dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Litoboř - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

- M -

Machov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Měření vzdáleností

Měřítko

Město Česká Skalice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Městský úřad Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Městský úřad Náchod - vodoprávní úřad

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Metodické pokyny

Mezilečí - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

- N -

Náchod - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Nařízení vlády

Následující výřez

Normy

Nový Hrádek - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Num[-]

Num[+]

- O -

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Obec Brzice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Obec Lhota pod Hořičkami - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Obec Vestec - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Obecní úřad Žernov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Objekty dPP - mapa

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Oblastní spolek ČČK Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Náchod - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Česká Skalice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Police nad Metují - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Policie

Policie ČR, Územní odbory Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

Posunout zobrazenou oblast

použité zkratky

Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou -  PS Dvůr Králové nad Labem

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Povodňová komise Královéhradeckého kraje - pk 

IconPovodňová komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Povodňová komise města Červený Kostelec - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Protipovodňová opatření - mapa

Předchozí výřez

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

- R -

Reader

Rozvodné sítě

RWE Energie, s.r.o. - zákaznické centrum Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Rybářské organizace

Říkov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

- S -

SDH Žernov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

schválení PP

Skrytí jednotlivých témat mapy

Slatina nad Úpou - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Soubor map

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 30.11.2016 

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

stanovisko správce povodí

Stárkov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Státní plavební správa

Stromová legenda

Studnice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Suchý Důl - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

SÚS - cestmistrovství Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

SÚS - oblast Trutnov-Náchod, Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

Uložit obrázek mapy

Upozornění

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Uživatelská mapa

- V -

VČP - Regionální centrum Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Velká Jesenice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Velké Petrovice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Velké Poříčí - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vkládání a rušení uživatelských témat

Vodní díla - TBD a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Vojenská velitelství a úřady

Volba tématu pro výběr

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů lomenou čarou

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

Výběr objektů z více vrstev

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

Vyhlášky

Vysoká Srbská - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Vysokov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

- Y -

yr.no

- Z -

Zábrodí - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Zachovat výřez pro další mapu

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 30.11.2016 

Zásobování

Zdravotnictví

Zemědělské družstvo Žernov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

Zmenšit měřítko

Zobrazení jednotlivých témat mapy

Zobrazit celou mapu

Zobrazit legendu mapy

Zobrazit přehledku

Zobrazit vybrané objekty

Zvětšit měřítko

ZZS Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 30.11.2016
Iconpk: generováno 30.11.2016

Žďár nad Metují - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Žďárky - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 

Žernov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016 
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2016