- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bezděkov nad Metují - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

Borová - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Bukovice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

- C -

Červená Hora - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Česká Čermná - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Česká inspekce životního prostředí

Česká Metuje - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Český červený kříž (ČČK)

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Český hydrometeorologický ústav

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Český rybářský svaz, o.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

ČHMÚ

ČHMÚ - pobočka Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

ČRS Východočeský územní svaz

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

Dolní Radechová - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 

Horní Radechová - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Hořičky - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Hronov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Hygienické stanice

HZS - územní odbor Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

HZS Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

- I -

informace - telefon

INNOGY, s.r.o. - zákaznické centrum Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v HK

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Krajská veterinární správa - inspektorát Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Krajský úřad - Královéhradecký kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Kramolna - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

KVV Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

- L -

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Letecká záchranná služba - dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Litoboř - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

- M -

Machov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Město Česká Skalice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Městský úřad Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Městský úřad Náchod - vodoprávní úřad

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Metodické pokyny

Mezilečí - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

- N -

Náchod - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Nařízení vlády

Normy

Nový Hrádek - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

- O -

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Obec Brzice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Obec Lhota pod Hořičkami - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Obec Vestec - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Obecní úřad Žernov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Objekty dPP - mapa

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Oblastní spolek ČČK Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Náchod - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Česká Skalice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

PČR - Územní odbor Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Police nad Metují - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Policie

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

použité zkratky

Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou -  PS Dvůr Králové nad Labem

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Povodňová komise Královéhradeckého kraje - pk 

IconPovodňová komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Povodňová komise města Červený Kostelec - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

Říkov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

- S -

SDH Žernov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

schválení PP

Slatina nad Úpou - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.11.2017 

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

stanovisko správce povodí

Stárkov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Státní plavební správa

Studnice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Suchý Důl - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

SÚS - cestmistrovství Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

SÚS - oblast Trutnov-Náchod, Náchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Uživatelská mapa

- V -

VČP - Regionální centrum Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Velká Jesenice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Velké Petrovice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Velké Poříčí - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - TBD a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

Vyhlášky

Vysoká Srbská - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Vysokov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

- Y -

yr.no

- Z -

Zábrodí - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 29.11.2017 

Zásobování

Zdravotnictví

Zemědělské družstvo Žernov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

zkratky

ZZS Královéhradeckého kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 29.11.2017
Iconpk: generováno 29.11.2017

Žďár nad Metují - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Žďárky - pk 

IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 

Žernov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 13.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017 
IconPOVIS pk: generováno 29.11.2017