Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Show/Hide Hidden Text

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Velká Jesenice

 

Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok: Jesenický p. 10168406

Velká Jesenice: propustek I
Velká Jesenice: propustek II

tok: Metuje 10100038

Velká Jesenice: mostek Veselice
Velká Jesenice: mostek Veselice III

tok: Rozkoš 10100691

Velká Jesenice: silniční most
Velká Jesenice: mostek Veselice II

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 24.11.2017
 

 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

stránka aktualizována: 11.09.13, publikována: 29.11.17