Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Místa omezující odtokové poměry

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Velká Jesenice

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok: Jesenický p. 10168406

hmtoggle_arrow1Velká Jesenice: propustek I
hmtoggle_arrow1Velká Jesenice: propustek II

tok: Metuje 10100038

hmtoggle_arrow1Velká Jesenice: mostek Veselice
hmtoggle_arrow1Velká Jesenice: mostek Veselice III

tok: Rozkoš 10100691

hmtoggle_arrow1Nahořany: silniční most
hmtoggle_arrow1Velká Jesenice: mostek Veselice II

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 31.01.2019
 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.09.13, publikována: 31.01.19