Ohrožení přívalovými srážkami

  Přílohy 

Ohrožení přívalovými srážkami

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Show/Hide Hidden Text

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Studnice

 

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

Přehled ohrožených míst

 


Studnice: Studnice - Bakov
Studnice: Studnice - Řešetova Lhota zastávka
Studnice: Studnice - Starkoč u viaduktu
Studnice: Studnice - u viaduktu
Studnice: Studnice - Zblov
Studnice: Studnice - Všeliby

 

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 24.11.2017
 

 

 

Soubor: p__blesk.htm


Přílohy > Ohrožení přívalovými srážkami

 | nahoru |

stránka aktualizována: 17.03.14, publikována: 29.11.17