Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Show/Hide Hidden Text

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Mezilečí

 

Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok: nepojmenovaný (101410000200) 10167667

Mezilečí: propustek
Mezilečí: zatrubnění toku
Mezilečí: lávka
Mezilečí: klenbový most
Mezilečí: mostek
Mezilečí: mostek
Mezilečí: zatrubnění toku
Mezilečí: propustek
Mezilečí: propustek
Mezilečí: lávka
Mezilečí: mostek
Mezilečí: propustek

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 12 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 24.11.2017
 

 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 29.11.17