Ohrožení přívalovými srážkami

  Přílohy 

Ohrožení přívalovými srážkami

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Show/Hide Hidden Text

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Mezilečí

 

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

Přehled ohrožených míst

 


Mezilečí: Březina
Mezilečí: Dolní okraj obce
Mezilečí: Na hromadě
Mezilečí: Pustiny
Mezilečí: U kapličky
Mezilečí: Zemědělské družstvo

 

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 24.11.2017
 

 

Soubor: p__blesk.htm


Přílohy > Ohrožení přívalovými srážkami

 | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 29.11.17