Tiráž

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Tiráž

Vydal: Obecní úřad Lhota pod Hořičkami, Lhota pod Hořičkami čp. 21, 552 05 Hořičky, 491 491 243, 608 200 498
datum vydání verze 1.0.0: 31.01.19.

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

SERVIS dPP ČR

Nastavení mapového serveru:

https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?

Proměnné:

společné: 31.01.2019 lokální: 31.01.2019

 

Zpracovali:

Milan Andreovský

Lhota pod Hořičkami čp. 21, 552 05 Hořičky, starosta obce

datum zpracování:

31.07.2013

aktualizace:

VRV a.s.

databáze POVIS:

VRV a.s.

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov


tel/fax: +420 257 110 111 / +420 257 319 394
e-mail: vrv@vrv.cz


 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

31.01.19

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

EU_male_barva

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz

Soubor: z_tiraz.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19