Správci vodních toků

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyÚvodní část >

Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů Mze ČR.

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků

 


hmtoggle_arrow1Hluboký p.
hmtoggle_arrow1Válovický p.
hmtoggle_arrow1Větrnický p.

 

Tabulka obsahuje údaje k 31.01.2019. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků (ISVS)

 


hmtoggle_arrow1bezejmenný tok: 10167606
hmtoggle_arrow1bezejmenný tok: 10167675
hmtoggle_arrow1Hluboký p.: 10167605
hmtoggle_arrow1HMZ 10167679: 10167679
hmtoggle_arrow1PP Úpy v osadě Pohodlí č. 1: 10167609
hmtoggle_arrow1Válovický potok: 10185358
hmtoggle_arrow1Větrnický p.: 10167676

 

Tabulka obsahuje údaje k 31.01.2019. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 1. 1. 2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30. 6. 2012 zanikla.

 

Soubor: Spravci_vodnich_tok.htm


Úvodní část > Správci vodních toků

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.03.14, publikována: 31.01.19