Povodňové orgány

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyÚvodní část >

Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň je povodňovými orgány:

Orgány městského úřadu Náchod: zastupitelstvo města, starosta, městský úřad

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.

Kontaktní údaje důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

V období povodně je povodňovým orgánem:

Povodňová komise obce Lhota pod Hořičkami

Povodňová komise ORP Náchod

Povodňová komise Královéhradeckého kraje

Ústřední povodňová komise

 

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

 

Povodňová komise obce

 


hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami

 

Povodňové komise okolních obcí
hmtoggle_arrow1Přehledová tabulka

 


hmtoggle_arrow1Brzice
hmtoggle_arrow1Česká Skalice (město): Česká Skalice
hmtoggle_arrow1Hořičky
hmtoggle_arrow1CHVALKOVICE: Chvalkovice
hmtoggle_arrow1Litoboř
hmtoggle_arrow1Velký Třebešov
hmtoggle_arrow1Vestec
hmtoggle_arrow1Žernov

 

Povodňová komise ORP

 


hmtoggle_arrow1ORP Náchod: Náchod 1

 

Ústřední povodňová komise

 


hmtoggle_arrow1Ústřední povodňová komise: Praha
 

Soubor: Povodove_organy.htm


Úvodní část > Povodňové orgány

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.03.14, publikována: 31.01.19