Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Královehradeckého kraje. Tato opatření provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy rovněž podílí.

K lokálnímu zaplavení cest, případně jejich destrukci může dojít u drobných přítoků z polních ploch v povodí. Z tohoto důvodu je prvotně nutné tyto cesty využít jen vhodnou technikou – traktor, LKT, UKT apod. a prověřit jejich sjízdnost i pro další vozidla. V případě zaplavení komunikací je možné využít objízdnou trasu přes okolní obce.

 

 

Neprůjezdné komunikace

 

 
Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 31.01.2019 pro tuto tabulku žádné údaje.
 

Objížďky

 

 
Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 31.01.2019 pro tuto tabulku žádné údaje.
 

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19