Podle dešťových srážek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity >

Podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny. V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjekty jako součást LVS.

Za intenzivní srážky způsobující přívalové povodně lze v našich podmínkách velmi zhruba považovat množství 30 mm/hod, 45 mm/2 hod, 55 mm/3 hod a 60 mm/4 hod

 

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je presentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km.

 

hmtoggle_plus1ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

Srážkoměry

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Lhota pod Hořičkami

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 


hmtoggle_arrow1Bražec- Náchod
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec
hmtoggle_arrow1Česká Metuje
hmtoggle_arrow1Police nad Metují
hmtoggle_arrow1Velký Dřevíč
hmtoggle_arrow1Zábrodí

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 31.01.2019
 

Soubor: b_stanoveni_spa_srazky.htm


Věcná část > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity > Podle dešťových srážek

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19