Protipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část >

Protipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)

Protipovodňová ochrana (protipovodňová opatření) slouží k eliminaci povodní a záplav popřípadě k co největší minimalizaci škod způsobených povodněmi. Hlavním cílem je vodu za vysokých vodních stavů hromadit mimo obydlená území (např. ve vodních nádržích, nezastavěných územích atd.), a naopak v zastavěných oblastech vodu z území co nejrychleji odvést. Z hlediska omezení vlivu přívalových srážek se jedná zejména o protierozní opatření.

Na území obce je vybudováno pouze jedno protipovodňové opatření, jedná se o stabilizační stupně mající za cíl omezit vliv přívalových srážek – zpomalit rychlost průtoku a zachytit unášený materiál.

 

 

Výpis údajů z databáze POVIS pro správní obvod: Lhota pod Hořičkami

 


tok: nepojmenovaný (101420000600) 10167679

hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami: Stabilizační stupně

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 31.01.2019
 

Soubor: b_ppo.htm


Věcná část > Protipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19