Srážkoměrné stanice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Hlásná povodňová služba >

Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, nebo v oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

 

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba:

hmtoggle_plus1Srážkoměrné stanice ČHMÚ

 

 

Data dalších stanic jsou na portálu Povodí Labe, státní podnik:

hmtoggle_plus1Srážkoměrné stanice Povodí Labe, státní podnik

 

 

Další data o srážkách jsou přístupná z databáze POVIS.

 

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Lhota pod Hořičkami

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 


hmtoggle_arrow1Bražec- Náchod
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec
hmtoggle_arrow1Česká Metuje
hmtoggle_arrow1Police nad Metují
hmtoggle_arrow1Velký Dřevíč
hmtoggle_arrow1Zábrodí

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 31.01.2019
 

 

Ostatní stanice na portálech jiných podniků povodí:

hmtoggle_plus1Srážkoměrné stanice Povodí Moravy, s.p.

 

hmtoggle_plus1Srážkoměrné stanice Povodí Odry, státní podnik

 

hmtoggle_plus1Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik

 

hmtoggle_plus1Srážkoměrné stanice Povodí Vltavy, státní podnik

 

Soubor: b_hps_srazkomery.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Srážkoměrné stanice

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19