Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Místa omezující odtokové poměry

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

 

 

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Lhota pod Hořičkami

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok: nepojmenovaný (101360006400) 10167609

hmtoggle_arrow1Litoboř: málo kapacitní propustek
hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami: trubní propustek pod silnici ve Světlé
hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami: Zanesená sedimentační nádrž
hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami: Zatrubněný úsek v obci Světlá
hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami: Zatrubněný úsek v obci Světlá
hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami: Propustek pod Silnicí v obci Světlá
hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami: Odtok z požární nádrže

tok: nepojmenovaný (101410001800) 10167675

hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami: málo kapacitní propustek

tok: nepojmenovaný (101420000600) 10167679

hmtoggle_arrow1Lhota pod Hořičkami: málo kapacitní zatrubnění v obci Lhota p.H.

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 9 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 31.01.2019
 

Soubor: b_druhy_moop.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19