Významné vodní toky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Významné vodní toky

Významné vodní toky jsou stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ze dne 23.5.2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, správci významných vodních toků jsou podniky povodí. Správců drobných vodních toků je více, na území obce jsou to Lesy ČR (Větrnický potok a většina přítoků) a Povodí Labe s.p. (levostranný přítok Větrnického potoka), a Státního pozemkového úřadu. Správcovství je patrné z přiložené mapy – tmavě zeleně Lesy ČR, světle zeleně Povodí Labe s.p. a hnědě Státní pozemkový úřad.

 

clip0001

Mapa zobrazující správcovství vodních toků pochází z portálu www.voda.gov.cz

 

Významné vodní toky jsou stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ze dne 23.5.2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

 

 

hmtoggle_arrow1Přehled významných vodních toků

 


 

Tabulka obsahuje údaje k 31.01.2019. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

Soubor: b_char_vvt.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Významné vodní toky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.09.13, publikována: 31.01.19