Protipovodňová opatření

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Protipovodňová opatření

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Chvalkovice

název

obec

tok
[ř.km]

popis

Chvalkovice

Chvalkovice

 

Stabilizace a zkapacitnění toku
Stav realizace: Plánované
Zvýšení ochrany obce úpravou toku ve spodní části obce
ID PPO: 43(další údaje)

Chvalkovice - nad kostelem

Chvalkovice

 

Agrotechnická opatření
Stav realizace: Vybudované
ID PPO: 1625(další údaje)

Malá Bukovina - údolnice

Chvalkovice

 

Agrotechnická opatření
Stav realizace: Vybudované
spádnice osetá trvalým travním porostem, nad objektm č.p. 14 vybudována krátká hráz, která zamezuje vniknutí vody do obce
ID PPO: 1624(další údaje)

protierozní průleh

Chvalkovice

 

Agrotechnická opatření
Stav realizace: Vybudované
byl vybudování protierozní průleh pro chycení a odvod vody z polí na č.p. 25. Dále byla poblíž č.p. 138 vybudována vpust, pro odvádení srážkových vod do Běluňky
ID PPO: 1626(další údaje)

protierozní průleh

Chvalkovice

 

Agrotechnická opatření
Stav realizace: Vybudované
zamezení vtoku srážkových vod do obce, popř. zmírnění následků bleskové povodně byl podél severního svahu vybudován protierozní průleh
ID PPO: 1627(další údaje)

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 12.09.2013

 

Soubor: p__ppo.htm


Přílohy > Protipovodňová opatření

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 18.03.14, publikována: 31.01.19