Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Místa omezující odtokové poměry

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Horní Radechová

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok neurčen

hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Zatrubnněí pod hřištěm

tok: nepojmenovaný (101810000200) 10168102

hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Zatrubnění

tok: nepojmenovaný (101810000400) 10168103

hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Zatrubnění

tok: Radechovka 10101148

hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek u zdrže (2xtrouba)
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek k č.p.106
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Zatrubnění u č.p.217 (1x trouba)
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek k č.p.18 (2x trouba)
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek (2xtrouba)
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Trubní propust u č.p.86
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Trubní propust u č.p.107
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Trubní propust + stavidlo  u č.p.23
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Trubní propust + lávka u č.p.23
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek k č.p.90
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most u č.p.65
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek a stavidlo
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek  (propust)
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most nad č.p.120
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: 2 mostky u č.p120
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Krytý profil u č.p.104
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most u č.p.30
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most 14-096
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most u č.p. 141 (nad soutokem)
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek k č.p.200
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most u č.p.80
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most u úřadu
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek a lávka u č.p.33
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Lávka u č.p.164
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Stavidlo rybníka
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most pod č.p.84
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Lávka pod č.p.40
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most k č.p.100
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Klenbový most k č.p.105
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most k č.p.199
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most 3035-1
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek k č.p.52
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Mostek k č.p.91
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Lávka u č.p.91
hmtoggle_arrow1Horní Radechová: Most 14-097

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 38 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 31.01.2019
 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 17.09.13, publikována: 31.01.19