Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Show/Hide Hidden Text

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Horní Radechová

 

Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok neurčen

Horní Radechová: Zatrubnněí pod hřištěm

tok: nepojmenovaný (101810000200) 10168102

Horní Radechová: Zatrubnění

tok: nepojmenovaný (101810000400) 10168103

Horní Radechová: Zatrubnění

tok: Radechovka 10101148

Horní Radechová: Mostek u zdrže (2xtrouba)
Horní Radechová: Mostek k č.p.106
Horní Radechová: Zatrubnění u č.p.217 (1x trouba)
Horní Radechová: Mostek k č.p.18 (2x trouba)
Horní Radechová: Mostek (2xtrouba)
Horní Radechová: Trubní propust u č.p.86
Horní Radechová: Trubní propust u č.p.107
Horní Radechová: Trubní propust + stavidlo  u č.p.23
Horní Radechová: Trubní propust + lávka u č.p.23
Horní Radechová: Mostek k č.p.90
Horní Radechová: Most u č.p.65
Horní Radechová: Mostek a stavidlo
Horní Radechová: Mostek  (propust)
Horní Radechová: Most nad č.p.120
Horní Radechová: 2 mostky u č.p120
Horní Radechová: Krytý profil u č.p.104
Horní Radechová: Most u č.p.30
Horní Radechová: Most 14-096
Horní Radechová: Most u č.p. 141 (nad soutokem)
Horní Radechová: Mostek k č.p.200
Horní Radechová: Most u č.p.80
Horní Radechová: Most u úřadu
Horní Radechová: Mostek a lávka u č.p.33
Horní Radechová: Lávka u č.p.164
Horní Radechová: Stavidlo rybníka
Horní Radechová: Most pod č.p.84
Horní Radechová: Lávka pod č.p.40
Horní Radechová: Most k č.p.100
Horní Radechová: Klenbový most k č.p.105
Horní Radechová: Most k č.p.199
Horní Radechová: Most 3035-1
Horní Radechová: Mostek k č.p.52
Horní Radechová: Mostek k č.p.91
Horní Radechová: Lávka u č.p.91
Horní Radechová: Most 14-097

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 38 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 24.11.2017
 

 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

stránka aktualizována: 17.09.13, publikována: 29.11.17