Dokumenty

  Přílohy 

Dokumenty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

(ke stažení v neveřejné verzi)

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA

Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
 

Výzva k přípravě na evakuaci

Potvrzení o evakuaci občana

Označení evakuovaného objektu / bytu
 

Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi

Osnova zprávy o povodni

 

Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti  (PPVN_formular.pdf, 47 KB)

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument

Protierozní opatření, VRV a.s.

Formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti, AKIS (excelovská tabulka)

VH dokument

soulad s PP ORP Náchod, Městský úřad Náchod, OŽP 07.11.2013

stanovisko správce toku, Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové (Stanovisko je vydáno pro 24 dPP zpracovaných v rámci Mikroregionu Úpa) 14.10.2013

 

Seznam obsahuje údaje k 24.11.2017. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

 | nahoru |

stránka aktualizována: 17.09.13, publikována: 29.11.17