Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Místa omezující odtokové poměry

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán města Červený Kostelec

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok: nepojmenovaný (101370000600) 10104443

hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Zatrubnění od Horního Kostelce

tok: nepojmenovaný (101370000700) 10167618

hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Zatrubnění u BATIST

tok: Olešnice 10100408

hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Most nad Janouchem
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek nad Janouchem
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek pod Janouchem
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek Brodky
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek Zada u Lhoty
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek u č.p.249
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek u č.p.22
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka u hřiště
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Most pod d č.p.30
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek k č.p.69
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek u č.p.34
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek u č.p.274
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek u č.p.156
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka u č.p.78
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Most u č.p.78
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka k č.p.213
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka u č.p.12
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka u č.p.233
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka u č.p.239
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek k č.p.38
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Most 14-094
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Most ke kravínu.
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka k hřišti
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek u zahradnictví
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka k Junáku
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Hráz u vodárny
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Most 3038-1
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek pod č.p.115
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka  u č.p.163
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek u č.p.121
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka za prodejnou
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Most u prodejny
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Lávka na máchadle
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Most u školy
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek k č.p.114
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek k č.p.100
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek k č.p.156
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek k č.p.65
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek k č.p.64
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Mostek u č.p.63
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Most 3036-2
hmtoggle_arrow1Červený Kostelec: Hráz rybníka

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 46 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 31.01.2019
 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.09.13, publikována: 31.01.19