Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Show/Hide Hidden Text

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán města Červený Kostelec

 

Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok: nepojmenovaný (101370000600) 10104443

Červený Kostelec: Zatrubnění od Horního Kostelce

tok: nepojmenovaný (101370000700) 10167618

Červený Kostelec: Zatrubnění u BATIST

tok: Olešnice 10100408

Červený Kostelec: Most nad Janouchem
Červený Kostelec: Mostek nad Janouchem
Červený Kostelec: Mostek pod Janouchem
Červený Kostelec: Mostek Brodky
Červený Kostelec: Mostek Zada u Lhoty
Červený Kostelec: Mostek u č.p.249
Červený Kostelec: Mostek u č.p.22
Červený Kostelec: Lávka u hřiště
Červený Kostelec: Most pod d č.p.30
Červený Kostelec: Mostek k č.p.69
Červený Kostelec: Mostek u č.p.34
Červený Kostelec: Mostek u č.p.274
Červený Kostelec: Mostek u č.p.156
Červený Kostelec: Lávka u č.p.78
Červený Kostelec: Most u č.p.78
Červený Kostelec: Lávka k č.p.213
Červený Kostelec: Lávka u č.p.12
Červený Kostelec: Lávka u č.p.233
Červený Kostelec: Lávka u č.p.239
Červený Kostelec: Mostek k č.p.38
Červený Kostelec: Most 14-094
Červený Kostelec: Most ke kravínu.
Červený Kostelec: Lávka k hřišti
Červený Kostelec: Mostek u zahradnictví
Červený Kostelec: Lávka k Junáku
Červený Kostelec: Hráz u vodárny
Červený Kostelec: Most 3038-1
Červený Kostelec: Mostek pod č.p.115
Červený Kostelec: Lávka  u č.p.163
Červený Kostelec: Mostek u č.p.121
Červený Kostelec: Lávka
Červený Kostelec: Lávka
Červený Kostelec: Lávka za prodejnou
Červený Kostelec: Most u prodejny
Červený Kostelec: Lávka na máchadle
Červený Kostelec: Most u školy
Červený Kostelec: Mostek k č.p.114
Červený Kostelec: Mostek k č.p.100
Červený Kostelec: Mostek k č.p.156
Červený Kostelec: Mostek k č.p.65
Červený Kostelec: Mostek k č.p.64
Červený Kostelec: Mostek u č.p.63
Červený Kostelec: Most 3036-2
Červený Kostelec: Hráz rybníka

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 46 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 24.11.2017
 

 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

stránka aktualizována: 23.09.13, publikována: 29.11.17