Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Show/Hide Hidden Text

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Portál veřejné správy

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 61
Datum vytvoření výpisu: 24.11.2017
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav
ČHMÚ - pobočka Hradec Králové
ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor

HZS Královéhradeckého kraje
HZS - územní odbor Náchod
HZS - stanice Náchod
HZS - územní OPIS Hradec Králové

Hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v HK
KHS - územní pracoviště Náchod

Odborné subjekty

Vodní díla - TBD a.s.

Podniky povodí

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství
Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink
Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou
Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou -  PS Dvůr Králové nad Labem

Policie ČR, městská policie

PČR - Územní odbor Náchod
PČR - Obvodní oddělení Červený Kostelec

Rozvodné sítě

ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové
INNOGY, s.r.o. - zákaznické centrum Hradec Králové
VČP - Regionální centrum Hradec Králové

Rybářské organizace

Český rybářský svaz, o.s.
ČRS Východočeský územní svaz
ČRS MO Červený Kostelec [5037]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
SÚS - oblast Trutnov-Náchod, Náchod
SÚS - cestmistrovství Náchod

Správci drobných vodních toků a nádrží

Lesy České republiky, s.p., ředitelství
Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

Správci vodovodů a kanalizací

Voda Červený Kostelec, s.r.o.
Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Technické služby

AGRO CS, a.s. Říkov
AGROTIP - Široký, s.r.o.
CDS, s.r.o. Náchod
Obchodní družstvo IMPRO
Zemědělské družstvo Dolany
ZD Dolany - závod ovocnářství Zájezd
ZD Dolany - závod rostlinné a živočišné výroby a pila Hořičky

Telekomunikace a poštovní služby

Česká pošta, s. p.
O2 Czech Republic, a.s.
O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

Veřejná správa

Krajský úřad - Královéhradecký kraj
Městský úřad Náchod
Městský úřad Náchod - vodoprávní úřad

Veterinární asanační podniky

Asanace, s.r.o. Žichlínek
ASAP s.r.o.
ASAVET, spol. s r.o.
Vapo spol. s r.o.

Veterinární správa

Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj
Krajská veterinární správa - inspektorát Náchod

Vojenská velitelství a úřady

KVV Hradec Králové

Zdravotnictví

Český červený kříž (ČČK)
Oblastní spolek ČČK Náchod
Dopravní zdravotní služba Náchod, s.r.o.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové - Stará nemocnice
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové
ZZS Královéhradeckého kraje

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 23.09.13, publikována: 29.11.17