Evakuace osob

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Evakuace osob

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených. Seznam evakuací je uveden v přílohách.

 

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Šestajovice

hmtoggle_arrow1Přehled evakuačních míst

 


hmtoggle_arrow1Šestajovice: Hasičská zbrojnice Šestajovice
hmtoggle_arrow1Šestajovice: Obecní dům Šestajovice
hmtoggle_arrow1Šestajovice: Obecní úřad Šestajovice

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 31.01.2019
 

Soubor: c_evakuace.htm


Organizační část > Evakuace osob

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 31.01.19, publikována: 31.01.19