Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Show/Hide Hidden Text

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Portál veřejné správy

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 62
Datum vytvoření výpisu: 24.11.2017
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav
ČHMÚ - pobočka Hradec Králové
ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor

HZS Královéhradeckého kraje
HZS - územní odbor Náchod
HZS - stanice Náchod
HZS - územní OPIS Hradec Králové

Hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v HK
KHS - územní pracoviště Náchod

Odborné subjekty

Vodní díla - TBD a.s.

Podniky povodí

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství
Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink
Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou
Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Hradec Králové
Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou -  PS Dvůr Králové nad Labem

Policie ČR, městská policie

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
PČR - Územní odbor Náchod
PČR - Obvodní oddělení Červený Kostelec
PČR - Obvodní oddělení Česká Skalice

Rozvodné sítě

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové
INNOGY, s.r.o. - zákaznické centrum Hradec Králové
VČP - Regionální centrum Hradec Králové

Rybářské organizace

Český rybářský svaz, o.s.
ČRS Východočeský územní svaz
ČRS MO Červený Kostelec [5037]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
SÚS - oblast Trutnov-Náchod, Náchod
SÚS - cestmistrovství Náchod

Správci drobných vodních toků a nádrží

Lesy České republiky, s.p., ředitelství
Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

Správci vodovodů a kanalizací

Voda Červený Kostelec, s.r.o.
Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Technické služby

AGRO CS, a.s. Říkov
Zemědělské družstvo Dolany
ZD Dolany - závod ovocnářství Zájezd
ZD Dolany - závod rostlinné a živočišné výroby a pila Hořičky
Zemědělské družstvo Žernov

Telekomunikace a poštovní služby

Česká pošta, s. p.
O2 Czech Republic, a.s.
O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

Veřejná správa

Krajský úřad - Královéhradecký kraj
Městský úřad Náchod
Městský úřad Náchod - vodoprávní úřad

Veterinární asanační podniky

Asanace, s.r.o. Žichlínek
ASAP s.r.o.
ASAVET, spol. s r.o.
Vapo spol. s r.o.

Veterinární správa

Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj
Krajská veterinární správa - inspektorát Náchod

Vojenská velitelství a úřady

KVV Hradec Králové

Zdravotnictví

Český červený kříž (ČČK)
Oblastní spolek ČČK Náchod
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové - Stará nemocnice
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové
ZZS Královéhradeckého kraje

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 06.09.13, publikována: 29.11.17